AugenStock Neopred Steril Oftalmik Emulsiya

Kateqoriyalar: Oftalmoloji

1 ml preparatın tərkibində 0.5 mq difluprednat vardır

AugenStock Neopred Steril Oftalmik Emulsiya

Difluprednat

Kortikosteroidlər müxtəlifagentlərə qarşıiltihabı cavabın qarşısını alırlar vəsağalmanı gecikdirir və ya ləngidirlər. İltihabla bağlı övrə, fibrinin çökməsi, kapilyar dilatasiyası, leykosit miqrasiyası, kapilyar proliferasiyası, fibroblast proliferasiyası, kollagenin çökməsi və yara çapıqlarınınyaranmasının qarşısını alırlar. Okulyar kortikosteroidlərin təsir mexanizminin ümumi qəbul edilmiş izahı yoxdur. Hesab olunur ki, kortikosteroidlər lipokortinlər adlanan fosfolipaza A2 inhibitor proteinlərini induksiya edməklə təsir edirlər. Bu zülallar prostaqandinlər və leykotrienlər kimi iltihabın güclü mediatorlarının sələfi olan araxidon turşusunun sərbəst buraxılmasını inhibə ederək, onların biosintezini idarə edirlər. Araxidon turşusu fosfolipaz A2 vasitəsilə membran fosfolipidlərindən azad edilir. Difluprednat digər kortikosteroidlərə quruluşca oxşardır.

Farmakokinetikası

Difluprednat in vivo deasetilizasiyaya məruz qalır və difluprednatın aktivmetaboliti olan 6a,9-difluoroprednisolon 17-butirata (DFB) çevrilir.

Difluprednatın klinik farmakokinetik tədqiqatları, 7 gün ərzində gündə iki dəfə 2 damcı difluprednat (0.01% və ya 0.05%) tekrarən gözədamcıladıqdan sonra, qandaki DFB səviyyəsi her zaman bütün subyektlərdə miqdarı qiymətləndirmə həddindən (50 ng /ml) altında olduğunu gösterdi. Bu, AuqenŞtok Neopredinin okulyar instilasiyasınnan sonra difluprednatın sistem absorbsiyasının məhdud olduğunu göstərir

İstifadəsinə göstərişlər

Göz əməliyyatları ilə əlaqəli ağrı və iltihabın müalicəsi.

Uveit,blefarit, göz səthi xəstəlikləri,buynuz qişasının iltihabı.

Niyə Biz?

Qlobal keyfiyyət standartlarına tam uyğun olaraq hazırlanan müasir və əlverişli dərmanlar təmin edərək, insan sağlamlığının və rifahının artırılmasına sadiqik. Biz xəstələrin ödənilməmiş tibbi ehtiyaclarını həll etmək və səhmdarlar üçün üstün nəticələr vermək üçün əsas imkanlarımızı təkmilləşdirməyə çalışırıq. Vizyonumuz Biz tədqiqat və inkişaf qabiliyyətlərinin gücləndirilməsi, tərəfdaşlıq yaratmaq və dünyanın mövcudluğunu yaratmaq üçün regionda ən etibarlı, heyran və müvəffəqiyyətli dərman şirkətlərindən biri olacağıq. Əsas dəyərlər Bizim əsas dəyərlərimiz kim olduğumuzu müəyyənləşdirir; bizi qərarlar qəbul etməyə yönəldir və fərdi və korporativ arzularımızı həyata keçirir. Keyfiyyətə bağlılıq Məhsullarımızın ən keyfiyyətli standartlarını təmin etmək üçün bütün əməliyyatlarda ən yaxşı sənaye təcrübəsini qəbul edirik. Müştəri məmnuniyyəti Biz həm daxili, həm də xarici müştərilərimizin ehtiyaclarını təmin etməyə borcluyuq. İnsanlar odur Biz çalışanlarımızın imkanlarını artırmaqda üstünlük veririk və onların potensialını həyata keçirmək üçün onlara imkan veririk. Hesabatlılıq Biz etdiyimiz hər şeydə şəffaflığı təşviq edirik və ən yüksək etik standartlara riayət edirik. Biz öz hərəkətlərimizə görə məsuliyyət daşıyırıq və korporativ nüfuzunun qorunması üçün məsuliyyət daşıyırıq. Korporativ Sosial Məsuliyyət Cəmiyyətimizə fayda gətirən və xalqımızın rifahına xidmət edən təşəbbüslərdə fəal iştirak edirik. Təhlükəsizlik və ətraf mühit üçün yüksək qayğı ilə əməliyyatları idarə etməkdə böyük diqqət edirik.

Haqqımızda

Son məlumatlar

Bizimlə əlaqə

Oskar Əfəndiyev 110 - Ariana Business Park

Sosial şəbəkədə biz

Facebook
Twitter
YouTube
Google plus